Gå videre til hovedindholdet

Nikon Teknologi

O B J E K T I V E T
Det kan være forvirrende at læse om de mange Nikkor objektiver der findes - både nuværende salgsmodeller og udgåede salgsmodeller, der jo fortsat kan anvendes.

Hvert objektiv er udstyret med et antal forkortelser, som jeg har beskrevet nedenfor. Og disse forkortelser kan guide dig i dit valg af det rette objektiv.

Nikon laver to typer digitale kameraer (DSLR). De modeller, der har indbygget fokusmotor og de modeller, der ikke har indbygget fokusmotor. De kameraer, der ikke har indbygget fokusmotor, bør anvende objektiver med indbygget fokusmotor (har objektivet ikke indbygget fokusmotor, så fungerer det fortsat, men du skal stille skarpt manuelt via en fokusring på objektivet). Forkortelsen for objektiver med indbygget fokusmotor er "AF-S". Objektiver uden indbygget fokusmotor bærer betegnelsen "AF".

De Nikon kameraer, der har indbygget fokusmotor er:
D50, D70, D70s, D80, D90, D100, D200, D300, D300s, D600, D610, D700, D7000, D7100, D800, D800E, D810, Df, D1, D2, D3 og D4.

Disse kameraer kan benytte både "AF-S" og "AF" objektiver.

De prisbillige Nikon DSLR kameraer, der ikke har indbygget fokusmotor, er både mindre og lettere end de større mere professionelle Nikon kameraer. 

De Nikon kameraer, der ikke har indbygget fokusmotor er:
D40, D40x, D60, D3000, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200 og D5300.

Hvis du har et af disse kameraer, så skal du købe Nikkor objektiver med betegnelsen "AF-S" for at kameraet kan auto-fokusere. Du kan som sagt godt anvende Nikkor objektiver med betegnelsen "AF", dog skal du selv stille skarpt ved at dreje på fokusringen på objektivet. Når du ser ind i søgeren, så vil det grønne punkt i nederste venstre hjørne af søgeren, der indikerer at dit motiv er i fokus, fortsat lyse grønt ved korrekt fokusering.

En fordel ved "AF-S" objektiverne er, at de også har en meget lydsvag fokusmotor indbygget. Dette kaldes en "Silent Wave" motor.

Det er fortsat muligt at købe Nikkor objektiver, der stammer tilbage fra de gode gamle filmdage og de Nikon kameraer (SLR) man anvendte, når der blev fotograferet med film. Ofte kan du købe et ældre Nikkor objektiv i perfekt stand til en stærkt reduceret pris på DBA eller E-Bay. Disse objektiver kan også godt anvendes på de digitale Nikon kameraer. Men der er nogle begrænsninger - afhængigt af hvilket ældre Nikkor du vil anvende. 

En liste over alle Nikon's objektiv typer og modeller findes her:

Lad os se på disse ældre Nikkor objektiver:

AI Objektiv (1979):


Her har jeg valgt et skønt objektiv - Nikon Micro Nikkor 105mm f/2.8 Ai-S, som du kan købe på eBay for $300 - dvs. med told og moms sniger prisen sig op på 2.000 kr. Det er billigt for et fantastisk skarpt tegnende makroobjektiv. 

Det vigtigste er, at objektiverne vi her taler om, er produceret efter 1977. Det var her Nikon begyndte at producere deres AI-objektiver. "AI" står for "Automatic Maximum Aperture Indexing", som dækker over det mekaniske system, der kobler objektiver til kameraets eksponeringssystem.

AI-objektiver er med manuel fokus og kan anvendes på alle Nikon DSLR kameraer med nogle få undtagelser. De professionelle DSLR kameraer Nikon D1, D2, D3, D4, D200, D300, D600, D610, D7000, D7100, D700, D810, D800 og D800E er i stand til at måle eksponering igennem et AI-objektivet. De semi professionelle DSLR kameraer Nikon D70, D70s, D80, D90, D100 og begynder DSLR kameraer Nikon D40, D40x, D50, D60, D3000, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200 og D5300 kan anvende et AI-objektiv, men det er nødvendigt at beregne eksponeringen manuelt ved hjælp af en digitalt lysmåler, og ikke igennem objektivet.

Series E (1979-1981):
Mellem AI og AIS objektiver lancerede Nikon en serie billigere objektiver, der ikke bærer Nikkor betegnelsen, men blot kaldes "Series E". Jeg ejer selv et 100mm f/2.8 Series E med serienummer 1850552, der indikerer, at objektivet er produceret i slutningen af perioden 1979-1981. Disse objektiver indeholdt flere plastikdele og nogle havde kun een coating på glasset.

AIS-Objektiv (1981):
AIS-objektivet (Auto Indexing Shutter) blev introduceret i 1981 tilbød automatisk blænde kontrol, hvilket gav en mere præcis blænde værdi. Pudsigt nok kunne ingen Nikon kameraer i 1981 udnytte dette objektiv, men det var først med lanceringen af Nikon FA i 1983 at objektivet kom til sin ret. AIS-objektiver minder meget om AI-objektiver, men har deres laveste f-værdi markeret i orange.

Jeg ejer et AI-S 50mm f/1.8 med serienummer 4416545, der indikerer, at objektivet er produceret mod slutningen af perioden 1985-2005, samt et AI-S 50mm f/1.8 med serienummer 2068937 (1981-1985).

AI-P objektiv:
Et manuelt fokus objektiv som har en CPU-indbygget, der sender eksponeringsdata fra objektivet til kameraet.

AF-I objektiv:
Et objektiv med indbygget D/C fokuseringsmotor, der giver en hurtig fokusering. Dette for forløberen til det populære M/A-fokuseringssystem, der findes på mange Nikkor objektiver i dag (skift mellem Manuel og Auto fokusering).

Forskellen mellem Autofokus og Manuel Fokus objektiver:

I Nikkor sortimentet findes der også i dag objektiver, der kun kan fokusere manuelt. Hvorfor tilbyder Nikon objektiver, der kun kan fokusere manuelt? Det skyldes, at disse objektiver anvendes til meget specielle formål - f.eks her på det seneste i forbindelse med videooptagelse! Dog kan alle Nikkor objektiver sættes til kun at fokusere manuelt ved at vælge "M" ved "M/A" knappen, der sidder på objektivet.

Vi ved nu, at der findes to serier af autofokus objektiver i Nikon arsenal - AF Nikkor og AF-S Nikkor. Begge disse serier af objektiver kan også anvendes til manuel fokus.

AF Nikkor objektiver anvender en mekanisk sammenkobling mellem objektivet og kameraet. På flere Nikon DSLR kameraer er fokusmotoren indbygget i kameraet og et gearsystem fra kamera til objektiv, sørger for at objektivet "auto" fokuserer. Dette gør AF-objektiverne mindre end deres modpart AF-S. Så et AF-S 24-120mm er større og tungere end et AF 24-120mm. Derfor har jeg selv investeret i et AF 20mm f/2.8 og et AF 50mm f/1.4 objektiv, da de er små og lette. Mine D70, D300 og D800 har indbygget fokuseringsmotor, og en lille stift på f-bajonet fatningen går ind i objektivet, når det monteres på kameraet, hvorefter kameraets gearsystem kan dreje fokuseringsmekanismen i objektivet.

Autofokuserende objektiver (AF og AF-S) kan yderligere opdeles i D-type og G-type:

Et D-type objektiv sender "Motiv-til-kamera afstandsmåling" til Nikon DSLR kameraer med 3D Color Matrix Måling, 3D Matrix Måling, 3D Multi Sensor Balanced Fill-Flash og i-TTL Balanced Fill-Flash. Mange D-type objektiver er udstyret med en blændering, og kan dermed anvendes på ældre SLR-kameraer. Anvender man et D-type objektiv på et moderne Nikon DSLR, er det vigtigt at sætte blænderingen på den laveste f-værdi (højeste f-tal / markeret med et orange tal), hvorefter det er muligt at styre blænde værdien via kameraet (har man ikke valgt den laveste f-værdi, står der et "FE" nederst i søgeren og ingen eksponeringsdata overføres fra objektiv til kamera).

Et G-type objektiv er ikke udstyret med en blændering, og kan derfor kun anvendes på moderne Nikon DSLR, hvor valget af blændetrin foregår via kameraet. Men fordi G-type objektiver også sender "Motiv-til-kamera afstandsmåling" så kategoriseres de også som D-type objektiver (det står blot ikke på objektivet). Den nemmeste måde at skelne mellem et D-type og et G-type objektiv, er ved at se om der er en blændering på objektivet. 

Lad os se nærmere på de enkelte forkortelse du kan finde på et objektiv:

Et objektiv med G-mærket har ingen blændetrinsring, og er dermed tilpasset et digital spejlreflekskamera, hvor blænden indstillet via kameraets kommandohjul.

VR står for "Vibration Reduction" og betyder, at dette objektiv har evnen til at reducere effekten af rystelser, som giver utydelige billeder. Dette er en fordel, når du fotograferer ved svagt lys, og dermed har en langsom lukketid, hvis du fotograferer i dårligt vejr med megen vind eller hvis du anvender store objektiver på dit kamera. VR-effekten måles i f-stop (blændetrin). Hvis du normalt skulle vælge en hurtig blænde - f/1.8 - for at få en hurtig lukketid, der minimerer risikoen for rystelser, så kan du nu vælge en tre-fire f-stop (VRI/VRII) langsommere blænde - f/5.6, hvilket giver en langsommere lukketid, men pga. VR, så er risikoen for rystelser minimeret.

IF står for "Internal Focusing" og betyder, at fokuseringen - positioneringen af de optiske elementer i forhold til hinanden - foregår indenfor objektivhuset, hvorved det ikke er nødvendigt at forlænge objektivet. Når du drejer på zoomringen, så zoomer objektivet enten ved at objektivet bliver fysisk længere  - f.eks. AF-S 24-70mm f/2.8, eller ved at bevæge de optiske elementer uden af forlænge størrelsen på objektivet - f.eks. AF-S 14-24mm f/2.8.

ED står for "Extra-low Dispersion" og henviser til en bestemt type glas, der korrigerer kromatisk aberration, som opstår når forskellige lys bølgelængder ikke rammer det samme punkt efter at være passeret igennem objektivets glas. Kromatisk aberration viser sig i form af uønskede farver i kanten mellem kontrastrige områder - f.eks et træ's grene mod en himmel. Ved stor forstørrelse kan man så se f.eks en lille farve langs grenen.

En Nano krystalbelægning minimerer de såkaldte "spøgelseseffekter" på billedet. Hvis du f.eks. fotograferer i klart solskinsvejr, og dit motiv befinder sig i retning af solen, så kan du risikere at får nogle reflekser i form af pletter eller stråler i billedet.

AS står for "Aspherical Lens". Dette er en meget speciel type af glas til telefoto objektiver, hvor enten den ene eller begge sider af glaselementet har en ikke-sfærisk overflade, for derved at eliminere bestemte typer af aberration.

SWM står for "Silent Wave Motor" og er en teknologi, der anvendes til at auto fokusere objektivet. Når du trykker halvt ned på udløserknappen, så fokusere dit objektiv. For at få objektivet til at "dreje" så det kan stille skarpt, anvendes ultralyd bølger konverteret til rotationsenergi. Den ultrasoniske lydbølger bevæger sig i et spiral mønster inden i objektivet, hvorved den cylinderformet motor, der bevæger de optiske elementer, sættes igang.  SWM er en vigtig opfindelse indenfor auto fokusering. Traditionelt blev objektivets auto fokusering drevet af en motor i kameraet, der via et gearsystem kunne dreje det optiske elementer. Dette var en mere mekanisk konstruktion, der både var langsommere og mere støjenden.  Ikke det man ønsker som dyrefotograf!

CRC står for "Close Range Correction" system, og er en teknologi, der gør det muligt at fokuser meget skarpt på meget nær hold samtidig med at området - hvori der kan fokuseres - udvides. I et objektiv med CRC-teknologi er de optiske elementer samlet i typisk to grupper, der kan bevæges i forhold til hinanden. Hvis et objektiv f.eks. indeholder 9 optiske glaselementer, så kan de første 5 glaselementer være samlet i een gruppe og de sidste 4 glaselementer være samlet i en anden gruppe. Via CRC er det så muligt at bevæge en af disse grupper uafhængigt af den anden gruppe, hvilket giver mulighed for en meget præcis fokusering.
Denne teknologi anvendes i fiskeøje, vidvinkel, micro (makro) og udvalgte telefoto objektiver.

SIC står for "Super Integrated Coating" og henviser til den specielle flerlagsbelægning som Nikon tilfører overfladen på de optiske glaselementer med det formål at reducere uønskede optiske effekter såsom reflekspletter og lysstråler. SIC teknologien er specielt velegnet til objektiver med mange optiske glaselementer. Det unikke ved SIC er, at denne proces skræddersyes til hvert objektiv, så de anvendte optiske glaselementer har fået den korrekte belægning i forhold til størrelse, indbyrdes placering og objektivkonstruktion.

Med M/A funktionen indbygget i objektivet er det muligt at gå fra auto fokusering (AF) til manuel fokusering (MF), blot ved at dreje på fokusringen.
Gør det muligt lynhurtigt at skifte til manuel fokusering som visse situationer kræver, hvor autofokuseringen ikke er hurtigt eller præcis nok.

Med A/M funktionen indbygget i objektivet er det ligeledes muligt at skifte fra auto fokus (AF) til manuel fokus (MF) midt i en AF-proces, men følsomheden er justeret så en pludselig utilsigtet berøring af fokuseringsringen ikke bevirker at der skiftes til manuel fokus.

Auto-Manuel tilstand betyder, at dette objektiv er udstyret med en mekanisk teknologi i objektiv konstruktionen, der giver den manuelle fokusering en lighed med det drejningsmoment som kendetegnede de klassiske manuelle fokus objektiver.

RF står for "Rear Focus" og indikerer et fokuseringssystem, hvor kun den bagerste optiske glasgruppe anvendes til at opnå fokus.

HRI står for "High Reflective Index" og indikerer, at her anvendes et optisk glas med et brydningsindeks større end 2.0, hvilket betyder, at en HRI optisk glas kan give samme effekt som flere normal optiske glas og dermed mere effektivt kompensere for felt krumning og sfærisk aberration. Med HRI objektiver er det muligt at opnå en flot optisk kvalitet i et meget kompakt objektivhus.

I tillæg til disse objektivteknologier, er det vigtigt at kende forskel på de auto fokus objektiver, som Nikon har introduceret - specielt fordi der findes et stort marked for brugte Nikon objektiver.

Nikon AF-objektiver kan opdeles i fire kategorier: AF, AF-D, AF-G og AF-S. En femte variant er AF-S objektiver udviklet specielt til DX-sensor format kameraerne.AF:
Dette var første generation af Nikon AF-objektiver med indbygget CPU (Central Processing Unit). Disse objektiver kan anvendes på alle Nikon DSLR kameraer med auto fokus og kendes ved, at der er trykt AF på objektivet. Desuden har de "CPU-kontakter" (de fem små knopper) i selve bajonetfatningen, hvorigennem datakommunikationen mellem kamera og objektiv foregår.


AF-D:
Hvor AF-teknologien understøtter grundliggende auto fokus, så var dette ikke længere tilstrækkelig da Nikon i 1996 introducerede kameraer med et mere avanceret lysmålingssystem. Nu var det nødvendigt at kunne modtage afstandsdata (Distance) for at kunne lave en korrekt lysmåling. Den såkaldte 3D Matrix lysmåling krævede, at afstandsdata sendes fra objektivet. Derfor lancerer Nikon i 1996 AF-D objektivserien, der ligner AF-objektiverne, men som indeholder en chip, der kan sende afstandsdata fra objektivet til brug for fokuseringen i kameraet, hvilket gør kameraets lys- og flashmålingssystem mere præcis. Alle efterfølgende objektiver sender afstandsdata til kameraet, også selvom de ikke længere er mærket med AF-D. De første AF-D objektiver kan genkendes på det D, der er trykt på objektivet.AF-S + G:
Som det fremgår af AF-D objektivet, så er det udstyret med en blændering, som kun giver mening på ældre spejlreflekskameraer, der ikke kan modtage blænde information direkte fra objektivet. Derfor lancerede Nikon i 2000 en ny serie objektiver, hvor blænderingen er fjernet. Objektiverne er mærket med G efter blændeværdierne.


AF-S (AF-I):
Indtil nu har autofokuseringen foregået ved hjælp af en lille motor i kameraet, der via et gearskifte og lille metal stang, der gik fra kameraet ind i objektivet, sørgede for, at fokusere objektivet. Med fremkomsten af først AF-I og senere AF-S objektiverne introducerede Nikon en ny autofokuseringsteknologi, der gjorde det muligt at placere autofokuseringsmotoren i objektivet. Dette gav en hurtigere og mere lydløs fokusering. Igen er AF-S eller AF-I trykt på objektivet.


DX:
I 2002 lancerede Nikon så de specielle DX-objektiver, der er specialudviklet til Nikon spejlreflekskameraer med DX-sensor - altså en sensor, der er mindre end størrelsen på et traditionelt negativ (24x36 mm). Derfor anbefales disse objektiver ikke til ældre filmbaserede Nikon kameraer og i princippet heller ikke til fuldformat Nikon kameraer, der er udstyret med en FX-sensor med en størrelse svarende til det oprindelige 24x36 mm filmnegativ.
DX objektiver kan anvendes på filmkamera og FX-kamera, men beskæring og dermed tab af billedfelt/data er konsekvensen. Disse kompromisser betyder så omvendt, at DX-objektiverne tilbyder større zoom område i et mere kompakt objektivhus.

Kommentarer

  1. Tak for en fin indføring i Nikons objektiv jungle. Den hjalp mig en del.

    SvarSlet
  2. Alt hvad man bør vide. Tak for det :-)

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære opslag fra denne blog

Nikon D3100 test - hukommelseskort

En læser har spurgt mig hvilket type hukommelseskort man skal vælge til Nikon D3100. Det er et meget relevant spørgsmål, som jeg vil forsøge at belyse og besvare her. D3100 kan tage både almindelige fotos og video. Som udgangspunkt, så er hastigheden på hukommelseskortet afgørende, hvis du tager mange fotos i en sekvens. Nikon D3100 kan "kun" tage 3 fotos i en sekvens og dermed kan du anvende et standard hukommelseskort. En anden faktor er størrelsen på den hukommelsesbuffer kameraet er udstyret med. Jo større hukommelsesbuffer i kameraet jo flere fotos kan kameraet gemme før disse skrives til hukommelseskortet. Så det er også en faktor der spiller ind. Endelig betyder det også meget hvor store billedfiler du arbejder med. Er kameraet indstillet til at fotografere i raw, så fylder filerne mest og dermed er der flere data per foto, der skal skrives til buffer og kort. Optager du i jpg, så fylder filerne mindre og data behandles derfor hurtigere. I mit eget Nikon D300 a

Nikon D3100 test

Så har jeg modtaget et Nikon D3100 til test fra Nikon Danmark. Testen vil blive delt op i flere afsnit og i første afsnit vil jeg beskrive kameraet som jeg oplever det, og fokusere på de specifikationer som jeg mener er relevante for målgruppen til dette kamera. Så lad os starte med målgruppen. Hvem køber et Nikon D3100? Prisen ligger omkring 4.200 kr. inkl. moms og standard objektivet AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6 G VR og er et godt prispunkt for de fleste familier og dermed har jeg allerede indikeret, at Nikon D3100 er det perfekte familiekamera med gode standard fotoprogrammer og muligheden for at optage video i fuld HD til afspilning på TV'et eller computer skærmen. Mere ambitiøse fotografer vil se på Nikon D7000, da de her får flere justeringsmuligheder i selve kameraet, men ikke specielt bedre digital opløsning på fotoet og endda samme kvalitet på video optagelser. Nikon D3100 er meget kompakt for et spejlrefleks og dermed markant mindre end mit eget Nikon D300. Vægten e

Personaleportrætter til en virksomhedshjemmeside

Nikon D810, AF-S 105mm, 1/60 sek ved f/2.8, ISO 64 Det er absolut ikke en kedelig opgave, at fotografere personaleportrætter til en hjemmeside. Ofte sker det i en rigtig god atmosfære med plads til kollegialt drillerier. Min opgave er at sikrer et produktionsmiljø, der giver plads til dette og lader mig instruere modellen sekunder før billedet bliver taget. Efter den indledende dialog med kunden på telefon/mail, tager jeg ud til adressen og besigtiger lokalerne. Jeg foretrækker, at lave personaleportrætter, der afspejler deres arbejdsmiljø i baggrunden. Billederne til dette blog indlæg er taget hos en revisor, og jeg har forsøgt at afspejle deres erhverv med den valgte baggrund (masser af mapper med regnskaber). Men selvfølgelig kan kravet til fotoet også være en hvid eller tonet baggrund - og så klarer vi også dette. Min opsætning er rimelig simpel. To lyskilder - en sæt Elinchrom D-Lite IT 2/4 enheder med henholdsvis en Elinchrom Deep Silver paraply og en Elinchrom EL-str