Gå videre til hovedindholdet

Hvad bruger man AE-L/AF-L knappen til?

Alle Nikon kameraer er udstyret med en AE-L/AF-L knap (også kaldet en "Fokuslås" selvom den også kan låse Eksponeringen) - her vist på en D3200. Det er dog de færreste der anvender den, hvilket er ærgerligt, da det er en nyttig knap i mange situationer.

AE-L står Auto Exposure-Lock og AF-L står for Auto Focus-Lock. Det betyder, at når du trykker på denne knap, så låses både eksponerings- og fokus værdien, hvorefter du kan ændre på kompositionen. I menuen kan du desuden konfigurere denne knap til kun at låse een af disse værdier - typisk eksponeringsværdien - mere om det senere i artiklen.


Fokuslås kan anvendes til at ændre kompositionen efter fokusering, hvilket gør det muligt at fokusere på et motiv, som ikke vil være i det valgte fokuspunkt i den endelige komposition. Fokuslås er mest effektiv, når der vælges en anden indstilling en autopunkts-AF for indstilling af AF-metode.

Forestil dig, at du skal fotografere en person, men du ønsker en anden billedkomposition end den du kan opnå via det fokuspunkt du har anvendt i søgeren. Ved at stille skarpt på modellen, trykke udløserknappen halvt ned til der er opnået fokus (fokusindikatoren lyser konstant i søgeren) og samtidig med at du holder udløserknappen halvt nede, så trykker du på AE-L/AF-L knappen, hvorefter både fokus og eksponering låses (ikonet AE-L vises i søgeren). Fokus forbliver låst, mens der trykkes på AE-L/AF-L knappen, selv hvis du senere fjerner fingeren fra udløserknappen!
Nu kan du komponere på ny og tage dit billed. Fokus forbliver låst mellem billederne, hvis du holder AE-L/AF-L knappen trykket ind, hvilket giver dig mulighed for at at tage mange billeder i træk med samme fokusindstilling. Dog må du ikke ændre på afstanden mellem kamera og motiv, mens Fokuslås anvendes. Bevæger motivet sig, så skal du fokusere igen ved den nye afstand.

At låse fokus er især nyttigt hvis du skal tage et foto indendørs i vanskelige lysforhold. På "entry" kameraer såsom D3100 og D3200, der har få fokuspunkter i søgeren og hvor kun center fokuspunktet er af "krydsfokus" typen (det vil jeg forklare i et andet indlæg), så opnås den bedste eksponering og fokus ved at benytte center fokuspunktet. Men det er ikke sikkert, at du ønsker denne komposition, så ved at trykke Fokuslås knappen ind når du fokusere med center fokuspunktet, kan du ændre kompositionen uden at kameraet så atter forsøger at opnår fokus, når du trykker udløserknappen ned.

Fokuslås kan også anvendes til at låse eksponeringsværdien når du vil fotografere flere billeder for at sætte dem sammen i et panorama foto. Her er det meget vigtigt, at hvert billed er taget med den samme eksponeringsværdi. Det betyder også, at uanset om du har kameraet indstillet i A, S eller P program eller anvender et af de indbyggede motivprogrammer, så kan du tvinge kameraet til at arbejde ved en eksponeringsværdi du og ikke kameraet vælger.

Du vil typisk se en menu som denne på "entry" kameraer såsom D3100 og D3200. Hos de mere avancerede kameraer kan AE-L/AF-L knappen programmeres til langt flere funktioner - ofte i kombination med andre knapper. Nedenfor har jeg beskrevet nogle af de funktioner, der kan forekomme i menuen:


  • AE/AF lock – dette et standard indstillingen for Fokuslås knappen. Låser både eksponering og fokus (dvs. lukkehastighed, blænde, ISO og fokus). Denne funktion er kun aktiv, når du holder knappen nedtrykket. Når du slipper knappen ophører funktionen.
  • AE lock only – låser kun eksponeringen, så kameraet vil forsøge at stille skarpt (fokusere), hvis du komponere billedet på ny. Denne funktion er kun aktiv, når du holder knappen nedtrykket.
  • AE lock (Reset on release) – Eksponeringen låses, når du trykker på Fokuslås knappen og forbliver låst indtil du tager billedet, selv om du ikke længere holder Fokuslås knappen nede.
  • AE lock (Hold) – Eksponeringen låses, når du trykker på Fokuslås knappen og eksponeringen forbliver låst, selvom du tager flere billeder. Låsen ophører automatisk hvis kameraet har været inaktiv i en periode (som indstilles i menuen "Auto meter-off delay"), eller annulleres ved at trykke på Fokuslås knappen igen.
  • AF lock only – her er det kun fokus der låses, når Fokuslås knappen trykkes og holdes inde. Funktionen ophører så snart du ikke længere holder knappen inde. (AE-L ikonet vises ikke i søgeren)
  • AF-ON - Kameraer der ikke er udstyret med en AF-ON knap ved siden af AF-L/AF-E knappen, som f.eks. D3100/D3200, kan ligeledes programmere AF-L/AE-F knappen til at fungere som AF-ON knap.
AF-ON knappen fokuserer som udløserknappen, men du undgår at skulle trykke udløserknappen halvt ned for at opnå fokus. Det vil sige, at du fokuserer ved at trykke på AF-ON knappen og tager billedet ved at trykke på udløser knappen. Det er faktisk en mere intuitiv fokus/optag proces og mange professionelle benytter sig af dette.

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Nikon D3100 test - hukommelseskort

En læser har spurgt mig hvilket type hukommelseskort man skal vælge til Nikon D3100. Det er et meget relevant spørgsmål, som jeg vil forsøge at belyse og besvare her. D3100 kan tage både almindelige fotos og video. Som udgangspunkt, så er hastigheden på hukommelseskortet afgørende, hvis du tager mange fotos i en sekvens. Nikon D3100 kan "kun" tage 3 fotos i en sekvens og dermed kan du anvende et standard hukommelseskort. En anden faktor er størrelsen på den hukommelsesbuffer kameraet er udstyret med. Jo større hukommelsesbuffer i kameraet jo flere fotos kan kameraet gemme før disse skrives til hukommelseskortet. Så det er også en faktor der spiller ind. Endelig betyder det også meget hvor store billedfiler du arbejder med. Er kameraet indstillet til at fotografere i raw, så fylder filerne mest og dermed er der flere data per foto, der skal skrives til buffer og kort. Optager du i jpg, så fylder filerne mindre og data behandles derfor hurtigere. I mit eget Nikon D300 a

Nikon D3100 test

Så har jeg modtaget et Nikon D3100 til test fra Nikon Danmark. Testen vil blive delt op i flere afsnit og i første afsnit vil jeg beskrive kameraet som jeg oplever det, og fokusere på de specifikationer som jeg mener er relevante for målgruppen til dette kamera. Så lad os starte med målgruppen. Hvem køber et Nikon D3100? Prisen ligger omkring 4.200 kr. inkl. moms og standard objektivet AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6 G VR og er et godt prispunkt for de fleste familier og dermed har jeg allerede indikeret, at Nikon D3100 er det perfekte familiekamera med gode standard fotoprogrammer og muligheden for at optage video i fuld HD til afspilning på TV'et eller computer skærmen. Mere ambitiøse fotografer vil se på Nikon D7000, da de her får flere justeringsmuligheder i selve kameraet, men ikke specielt bedre digital opløsning på fotoet og endda samme kvalitet på video optagelser. Nikon D3100 er meget kompakt for et spejlrefleks og dermed markant mindre end mit eget Nikon D300. Vægten e

Personaleportrætter til en virksomhedshjemmeside

Nikon D810, AF-S 105mm, 1/60 sek ved f/2.8, ISO 64 Det er absolut ikke en kedelig opgave, at fotografere personaleportrætter til en hjemmeside. Ofte sker det i en rigtig god atmosfære med plads til kollegialt drillerier. Min opgave er at sikrer et produktionsmiljø, der giver plads til dette og lader mig instruere modellen sekunder før billedet bliver taget. Efter den indledende dialog med kunden på telefon/mail, tager jeg ud til adressen og besigtiger lokalerne. Jeg foretrækker, at lave personaleportrætter, der afspejler deres arbejdsmiljø i baggrunden. Billederne til dette blog indlæg er taget hos en revisor, og jeg har forsøgt at afspejle deres erhverv med den valgte baggrund (masser af mapper med regnskaber). Men selvfølgelig kan kravet til fotoet også være en hvid eller tonet baggrund - og så klarer vi også dette. Min opsætning er rimelig simpel. To lyskilder - en sæt Elinchrom D-Lite IT 2/4 enheder med henholdsvis en Elinchrom Deep Silver paraply og en Elinchrom EL-str